خدمات با ارزش افزوده در چین

هنگامی که محصولات فروشندگان آمازون نمی توانند در قفسه ها قرار بگیرند و به کشور بازگردانده می شوند ، شرکت ما همچنین می تواند خدمات انبارداری مانند انبارداری ، برچسب گذاری ، بسته بندی و بسته بندی مجدد را در چین به مشتریان ارائه دهد.

Valued-added Service in China