FBA FCL توسط دریا

FBA

FCL (Full Container Load) به معنای FCL (Full Container Load) است. فقط یک فرستنده وارد بندر مقصد FCL می شود که در مقایسه با LCL نسبتاً آسان است. FCL محموله ای است که حمل و نقل برای آن وظیفه بسته بندی ، شمارش ، ذخیره و آب بندی را بر عهده دارد. بسته بندی کالاهای FCL به طور کلی توسط گیرنده انجام می شود.

قیمت پایین ، حجم زیاد ، گزینه های FCL یا LCL ، همه این مزایا باعث می شود که تحویل از طریق دریا به عنوان گزینه اول برای سفارشات بزرگ بیش از 2 سانتی متر در متر باشد.